350,000 บาท

(088) 918-8988 ( ยืนยันเบอร์โทรเรียบร้อย )
2,769
2562-04-17 (17-04-2019)

รายละเอียด :

 พระบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร
 9
 พระบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร หมายเลข 9 ออกวัดป่าสักภักดีภูริทัต หลวงปู่หมุนหลวงปู่สรวง หลวงปู่ลมัย ปลุกเสก

พระรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อหาทุนก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ของวัดป่าสักภักดีภูริ เปิดให้จองปลายปี 2542 และพระเสร็จประมาณต้นปี 2543 ปู่โทน หลำแพร ศิษย์ฆราวาส สายหลวงปู่เทพโลกอุดร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณภักดีภูริ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เป็นผู้ดำเนินการ

พระที่ร่วมพิธีเป็นพระอริยสงฆ์ 27 รูป แยกเป็นสายดังนี้
1.พระอริยสงฆ์ในสายวิปัสสนากรรมฐาน
- หลวงปู่ศรี มหาวีโร - หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ - หลวงปู่บุญมี โชติปาโร- หลวงปู่กิ ธัมมุตโน - หลวงปู่หลวง กตปุญโญ - หลวงปู่โส กัสสโป- หลวงปู่จันทา ภาวโร - หลวงปู่จาม มหาปุญโญ - หลวงปู่ทุย ฉัทกาโม
2. พระอริยเหนือโลกผู้ทรงอภิญญา
- หลวงปู่สรวง กระท่อมกลางนา ศรีสะเกษ - หลวงปู่ครูบาเที่ยงธรรม - หลวงปู่พรหมา เขมจาโร - หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล- หลวงตาเณรคำ - หลวงปู่ทองทิพย์ รัตนโครต - หลวงปู่คำพันธ์ โฆษะปัญโญ - หลวงปู่เรือง อาภัสโร - หลวงปู่ครูบาอิน อินโท
3. พระอริยสายหลวงปู่ใหญ่และหลวงปู่สำเร็จลุน
- หลวงปู่กอง จันทวังโส - หลวงปู่ลมัย ฐิตมโน - หลวงปู่อิง- หลวงปู่สวน ฉันทโร - หลวงปู่จันหอม สุภัทโธ - หลวงปู่เคน จารณธัมโม- หลวงปู่ขาว พุทธรักขิตโต - พระอาจารย์เกียน ฑีฆายกุโก - พระอาจารย์บุญชวน ธรรมโฆษะโก

และได้ทำพิธีอาราธนาบารมี หลวงปู่ใหญ่ (พระมหากัสสปเถรเจ้า) หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี และ อาราธนาขอบารมีหลวงปู่เทพโลกอุดร แผ่พลังบารมีลงในวัตถุมงคลที่จัดสร้างนี้ด้วย พระรุ่นนี้นับได้ว่าสุดยอดจริงๆครับ

ในด้านพิธีนั้นมีหลายครั้ง เนื่องจากเป็นการยาก ที่จะอาราธนาพระทั้งหมด มาเข้าพิธีพร้อมกัน พิธีใหญ่จริงๆจะเป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ มีหลวงปู่หมุน เป็นองค์ประธานพิธี มีพระอริยะเจ้าจำนวนมากที่เข้าพิธีในวันนั้น หลังจากพิธีเสร็จ หลวงปู่หมุนได้ให้ลูกศิษย์เก็บสายสิญจ์ในพิธีกลับไปด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีนี้สุดยอดเพียงใด พระบูชารุ่นนี้หายากมากไม่ค่อยเจอในท้องตลาดครับ