1710   18-04-2019

  1. ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หากเกิดปัญหาในการซื้อขายใดๆก็ตาม ทางเราไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

  2. ห้ามพาดพิง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด

  3. กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นเท็จอาจถูกระงับบัญชีได้

  4. พระเครื่องที่ลงประกาศจะต้องเป็น "พระแท้" เท่านั้น หากพบว่าเป็นพระไม่แท้จริงทางเราอาจระงับบัญชีของท่านได้

  5. พระเครื่องที่นำมาลงประกาศต้องไม่เป็นพระที่ขโมยมาหรือนำข้อมูลของสมาชิกท่านอื่นมาลงประกาศ

  6. ไม่มีเจตนาหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางหลองลวงและทุจริต

  7. เอกสารสำเนาสำคัญต่างๆที่ต้องแนบควรเป็นสำเนาตัวจริง

  8. ข้อมูลของผู้ใช้งานหรือข้อมูลส่วนตัวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและจริงทุกประการ

    อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://amulet.im/rule